การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

Home / Activities

การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

การทำความสะอาดพื้นที่หรือจุดสัมผัสร่วม ที่มีคนเข้าใช้งานเป็นจำนวนมาก สำหรับการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 ทั้งพื้นที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะ จะต้องมีการทำความสะอาดจากน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพและวิธีการทำจะต้องถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่จะมีการกำหนดไว้ดังนี้

  • มีการทำความสะอาดจุดสัมผัสระหว่างวันบ่อยครั้ง เช่น ที่จับประตู ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟท์ ราวบันได ราวจับภายในพื้นที่ โต๊ะ-เก้าอี้ และจุดสัมผัสร่วมอื่น ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% หรือ Sodium Hypochlorite 1% จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอทุก 1 ชั่วโมง
  • พนักงานผู้ทำความสะอาด จะต้องมีการสวมหน้ากากอนามัย หรือการสวมหน้ากากผ้าร่วมกับ Face Shield ถุงมือ หมวกคลุมผม และรองเท้าบูทอย่างมิดชิด
  • พื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ ที่มีความแข็งแรง สามารถใช้การทำความสะอาดจากสเปรย์แอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มข้น 70% หลังมีผู้มาสัมผัสหรือใช้บริการจะต้องมีการทำความสะอาดทันที
  • ห้องน้ำที่จะมีจุดเสี่ยงสัมผัสจำนวนมากจากผู้คนภายนอก จะต้องมีการทำความสะอาดด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% และการล้างซ้ำด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
  • การจัดตั้งจุดวางถังขยะ จะต้องมีฝาปิดและจะต้องมีการแยกขยะหน้ากากอนามัย จากขยะทั่วไป พร้อมการมัดปากถุงให้แน่น มีสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเป็นหน้ากากอนามัยก่อนส่งกำจัด เพื่อให้ตรงตามหลักสุขาภิบาลและจะต้องทำเป็นประจำทุกวัน

สำหรับผู้ที่ทำงานบริการในพื้นที่แออัด หรือมีผู้คนเป็นจำนวนมาก เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร หรือห้างสรรพสินค้า จำเป็นต้องได้รับการตรวจ ATK เป็นประจำทุกสัปดาห์และถ้ามีผู้ให้บริการคนใดเริ่มมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก หรือจมูกกับลิ้นไม่รับรส ไม่ได้กลิ่น จะต้องหยุดการทำงานและพบแพทย์ทันที

ช่องทางการติดต่อ

IG : carecleans

FB : Care Cleans

LINE : @carecleans

ติดต่อบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคได้ที่นี่ : http://carecleans.com/บริการ-ฉีดพ่น-ฆ่าเชื้อโร/

Share This:

Latest Post

โทร. 02 007 4525