การป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

Home / Activities

การป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

แม้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid19 จะดูว่าเบาบางลงไปบ้างแล้ว แต่ในความเป็นจริง ยังคงต้องมีการดูแลและป้องกันการแพร่เชื้อ Covid19 อยู่เสมอ เพื่อไม่ทำให้เชื้อพัฒนาจนกลายมาเป็นเชื้อที่น่ากลัวมากขึ้น ดังนั้นวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อที่ถูกต้องควรทำดังต่อไปนี้

 • หลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน แต่ถ้าจำเป็นให้เลี่ยงจุดที่มีผู้คนหนาแน่น เป็นพื้นที่ปิด และมีความอัดมากเกินไป
 • เมื่อต้องออกจากบ้าน ควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่นประมาณ 1-2 เมตร
 • มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อต้องออกไปทำธุระนอกบ้าน
 • ถ้าจำเป็นต้องใช้รถสาธารณะ ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน ถ้าเป็นการซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ควรมีการนั่งหันข้าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • ล้างมือให้บ่อยครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ ทั้งก่อนการรับประทานอาหาร, หลังการเข้าห้องน้ำ หรือหลังการไอและจาม เพื่อป้องกันการติดเชื้อและป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น
 • เมื่อต้องใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกับผู้อื่นที่ถือว่าเป็นจุดเสี่ยง ควรมีการฉีดพ่นเจลแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือทันที
 • ขณะที่ทำงานนอกบ้านหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ควรหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ดวง ตา จมูก และปาก
 • ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี และอายุมากกว่า 70 ปี รวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคเรื้อรังต่าง ๆ ควรงดเว้นการออกจากบ้าน
 • สำหรับผู้ที่ต้องออกนอกบ้านทุกวัน ควรมีการแยกของใช้ส่วนตัว
 • รับประทานอาหารที่ปรุงสดใหม่ ใช้ความร้อนในการปรุงและรับประทานอาหารแบบแยกส่วนกัน มีการใช้ช้อนกลาง ควรพักผ่อนให้เพียงพอ พร้อมออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • ถ้าจำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัด หรือกลับมาจากต่างประเทศ ต้องมีการกักตัวในพื้นที่ที่ถูกจัดไว้เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตัวตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
 • ถ้ามีปัญหาอาการไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น มีน้ำมูก และลิ้นเริ่มไม่รับรสชาติ ควรรีบเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทันที

ถ้าสามารถปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศไว้ จะช่วยลดการแพร่ระบาดเชื้อ Covid19 ได้ดี นอกจากนี้ควรมีการรับวัคซีนให้ครบ 2 เข็มในเบื้องต้น เพื่อลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตเมื่อต้องติดเชื้อโควิค ที่สำคัญคือการดูแลสุขภาพโดยรวมให้ดีที่สุด เมื่อร่างกายแข็งแรงเชื้อย่อมไม่สามารถทำลายสุขภาพได้ง่าย ๆ ที่สำคัญคือคุณจะไม่นำพาเชื้อไปแพร่ต่อให้ผู้อื่นอีกด้วย

ช่องทางการติดต่อของเรา

IG : carecleans

FB : Care Cleans

LINE : @carecleans

ติดต่อบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคได้ที่นี่ : carecleans.com/บริการ-ฉีดพ่น-ฆ่าเชื้อโร

อ่านบทความเกี่ยวกับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อได้ที่นี่ : บทความน่ารู้เกี่ยวกับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค

Share This:

Latest Post

โทร. 02 007 4525