การเข้า-ออกสถานที่ต่างๆ ควรฉีดพ่นฆ่าเชื้อที่ร่างกายก่อนหรือไม่

Home / Activities

การเข้า-ออกสถานที่ต่างๆ ควรฉีดพ่นฆ่าเชื้อที่ร่างกายก่อนหรือไม่

เมื่อเกิดสถานการณ์ covid-19 ที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้พื้นที่ต่าง ๆ ต้องมีการตรวจสอบผู้เข้ามาภายในอาคารอย่างละเอียด โดยจะมีทั้งจุดตรวจอุณหภูมิ จุดตั้งน้ำยาฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ในบางสถานที่ยังมีอุโมงค์สำหรับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อที่บริเวณร่างกายก่อนเข้าอีกด้วย ดังนั้นจึงเกิดเป็นคำถามว่าการเข้าและออกสถานที่สำคัญต่าง ๆ ควรจะต้องมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามร่างกายหรือไม่

การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 เกิดจากสารคัดหลั่งที่อยู่ภายในร่างกายของมนุษย์ เช่น น้ำมูก น้ำลาย หรือแม้แต่น้ำตา  ซึ่งสารคัดหลั่งเหล่านี้มักจะกระจายติดตามบริเวณนิ้วมือ ฝ่ามือ และส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แม้แต่เสื้อผ้าได้เช่นกัน ดังนั้นการจะเข้าออกสถานที่ต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นที่ควรล้างทำความสะอาดมือและฉีดพ่นฆ่าเชื้อเสื้อผ้า เพื่อให้ละอองน้ำยาฆ่าเชื้อจับกับสารคัดหลั่งและสามารถยับยั้งเชื้อได้ในระดับหนึ่ง จึงเกิดเป็นการสร้างสรรค์เครื่องมือสำหรับการฉีดพ่นทั่วทั้งบริเวณร่างกายของมนุษย์ได้ นั่นคือการทำอุโมงค์เพื่อพ่นยาฆ่าเชื้อตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า นำไปตั้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อบริการฆ่าเชื้อโรคทั้งร่างกาย เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจต่อการเข้าสถานที่นั้น ๆ มากขึ้น

สำหรับยาฆ่าเชื้อที่จะใช้ในการฉีดพ่นร่างกายของบุคคล จะต้องมีการตรวจสอบให้เป็นยาฆ่าเชื้อที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังหรือเครื่องสำอาง และในขณะเดียวกันจะต้องช่วยในการฆ่าเชื้อที่ดี ต้องเน้นเรื่องของประสิทธิภาพฆ่าเชื้อที่ให้ความปลอดภัยสูงสุด และจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือการหายใจของผู้ที่ได้รับการฉีดพ่นอีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ

IG : carecleans

FB : Care Cleans

LINE: @carecleans

Website: http://carecleans.com

Share This:

Latest Post

โทร. 02 007 4525