บริการฆ่าเชื้อโรคนั้น นอกจากเชื้อโควิด-19 ยังสามารถฆ่าเชื้อโรคตัวใดได้อีก

Home / Activities

บริการฆ่าเชื้อโรคนั้น นอกจากเชื้อโควิด-19 ยังสามารถฆ่าเชื้อโรคตัวใดได้อีก

สถานการณ์ covid 19 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จึงเกิดเป็นบริการรับฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะจุดทำงานอย่างออฟฟิศและอาคารสำนักงาน รวมไปถึงบ้านเรือนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว บริการฆ่าเชื้อโรค นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในช่วง Covid-19 เท่านั้น แต่ช่วงเวลาปกติมีการเปิดรับฆ่าเชื้อมาอยู่แล้ว เพราะ ยังคงมีอีกหลากหลายเชื้อโรคที่สามารถแพร่กระจายและทำร้ายสุขภาพ ของทั้งคนทำงานกับผู้อยู่อาศัยได้อย่างน่ากลัว ดังนั้นบริการฆ่าเชื้อโรคที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงมีทั้งการใช้น้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อ Covid19 และการฆ่าเชื้อโรคตัวอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ ดังนี้

  • เชื้อไวรัสต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดโรคติดต่อได้
  • เชื้อแบคทีเรีย
  • เชื้อรา
  • เชื้อจุลินทรีย์

โดยเชื้อเหล่านี้สามารถสร้างปัญหาสุขภาพที่อาจลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ ทำให้ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ที่มาทำงานต้องกลายเป็นโรคร้ายได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่จะฆ่าและยับยั้งไม่ให้เชื้อเหล่านี้เจริญเติบโต ทั้งยังต้องไม่มีสารตกค้างที่สูงเกินไป สำหรับการพ่นน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อจะมีการพ่นละอองฝอย เพื่อให้น้ำยาจับเชื้อบนพื้นผิวของวัสดุ อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ พร้อมการจับเชื้อที่อยู่ภายในอากาศให้ได้มากที่สุด

มีบริการเช็ดทำความสะอาด จุดที่อาจจะพ่นน้ำยาไม่ถึง และบริการอบโอโซนด้วยการใช้ก๊าซโอโซนแบบพิเศษ ที่มีโครงสร้าง 3 อะตอม โดยแต่ละอะตอมมาจากปริมาณของออกซิเจนที่ได้พลังงานจากทั้งแสง UV, โคโรน่าดิสชาร์จ และแสงที่มีลักษณะคล้ายฟ้าผ่า จะเป็นการให้ทั้ง 3 อะตอม คงสภาพอยู่ภายในพื้นที่ประมาณครึ่งชั่วโมง ซึ่งจะทำให้เชื้อโรคแตกตัวออก จากนั้นออกซิเจนอะตอมจะเข้าทำลายผนังเซลล์ทันที หลังจากการปิดเครื่องผลิตโอโซนแล้ว จะต้องไม่เข้าใช้งานพื้นที่ประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยหรือผู้ทำงาน

ช่องทางการติดต่อ

IG : carecleans

FB : Care Cleans

LINE: @carecleans

Website: http://carecleans.com

Share This:

Latest Post

โทร. 02 007 4525