เกี่ยวกับเรา

Home / About Us

who we are

P&P SERVICE SOLUTION

ประกอบธุรกิจด้านบริการภายในและภายนอกอาคาร ก่อตั้งขึ้นด้วย ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท  พนักงานกว่า 500 คน จากความใส่ใจในการบริการ ที่อำนวยความสะดวก และเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีลูกค้าอยู่มากมาย ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน 10 ปี

ประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจ
การบริการ ทำความสะอาดครบวงจร
ของคนรุ่นใหม่

ประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจ การบริการ
ทำความสะอาดครบวงจร ของคนรุ่นใหม่

โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทำความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัยและบริหารนิติอาคาร ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรที่ชำนาญการเฉพาะด้าน รวมถึงทีมงานตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่เราวางไว้ เรายังพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำด้านทำความสะอาด และคิดประเมินราคาเสนอก่อนปฎิบัติงานจริง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

ประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจ การบริการ
ทำความสะอาดครบวงจร ของคนรุ่นใหม่

โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทำความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัยและบริหารนิติอาคาร ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรที่ชำนาญการเฉพาะด้าน รวมถึงทีมงานตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่เราวางไว้ เรายังพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำด้านทำความสะอาด และคิดประเมินราคาเสนอก่อนปฎิบัติงานจริง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

เจตนารมณ์ที่ต้องการพัฒนางาน

บริการที่ได้มาตรฐาน เปี่ยมด้วยคุณภาพ และคุ้มค่าเงินทุกบาท

พี แอนด์ พี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด จึงให้ความสำคัญกับการคัดสรรบุคลากร เพื่อดำเนินงานในการให้บริการอย่างเป็นระบบ โดยการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ ตั้งแต่การเลือกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ถูกต้อง ตามประเภทการใช้งาน และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตลอดจนการอบรมเรื่องกริยามารยาทในการให้บริการ ทั้งนี้ทาง บริษัทแม่บ้าน มีการตรวจสอบ พร้อมเข้าฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติมเป็นระยะ เพื่อคงคุณภาพ และรักษามาตรฐาน การให้บริการอย่างมืออาชีพ

Our Clients

ส่วนหนึ่งของลูกค้าของเรา

ส่วนหนึ่ง
ของลูกค้าของเรา