การฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โควิด-19 บนพื้นที่สาธารณะ ควรทำหรือไม่

Home / Activities

การ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โควิด-19 บนพื้นที่สาธารณะ ควรทำหรือไม่

การฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ภายในพื้นที่สาธารณะเป็นเรื่องที่ควรทำ แต่จะต้องมีวิธีการพ่นฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องและผู้พ่นจะต้องความรู้ มีการแต่งกายอย่างถูกต้องและถูกระเบียบตามที่ภาครัฐกำหนด  เพราะถ้าพ่นผิดวิธีอาจจะไม่ใช่แค่การลดเชื้อ แต่จะกลายเป็นการฟุ้งกระจายของเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีขั้นตอนและวิธีการฉีดพ่นอย่างถูกต้อง ที่สำคัญคือต้องเน้นในเรื่องของการใช้น้ำยาเช็ดพื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ มากกว่าการฉีดพ่น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของเชื้อได้มากขึ้น

กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ได้เคยออกข่าวเตือนเรื่องของการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ที่อาจจะยิ่งทำให้ละอองฝอยของน้ำยาฆ่าเชื้อฟุ้งกระจายไปสู่ผู้ที่มีเชื้อไวรัส covid-19 อยู่ในตัว และทำให้เชื้อกระจายออกไปสู่ผู้อื่นในพื้นที่สาธารณะได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีการเผยแพร่วิธีการฉีดพ่นและการเช็ดเพื่อฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง ซึ่งจะต้องใช้เป็นน้ำยาที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้น 70% สำหรับฆ่าเชื้อบนพื้นผิวโลหะ มีการใช้ผงซักฟอกผสมน้ำร้อนที่ 70 องศาเซลเซียส สำหรับวัสดุที่เป็นผ้า

ใช้น้ำยาฟอกขาวอย่างสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 6% ปริมาณ 1 ส่วน ผสมกับน้ำ 99 ส่วน เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวที่มีละอองของเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย และสารคัดหลั่งต่าง ๆ พร้อมใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ปริมาณ 1 ส่วน ต่อน้ำ 5 ส่วน เพื่อการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวต่าง ๆ แต่สูตรผสมนี้จะต้องระมัดระวังต่อการสัมผัสถูกร่างกายของผู้คน เพราะอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ ที่สำคัญคือในขณะฉีดพ่นฆ่าเชื้อจะต้องไม่มีผู้ใดอยู่ภายในบริเวณนั้น ๆ และจะต้องงดใช้งานพื้นที่ในระยะเวลา 1-3 วัน เพื่อป้องกันปัญหาการตกค้างของสารเคมี

หลังจากการทำความสะอาดพื้นที่และมีการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ควรมีการจัดติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ จุดจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือ มีจุดคัดกรอง และจุดระบายอากาศเตรียมไว้ให้ครบถ้วน ส่วนพื้นที่เปิดโล่งหรือพื้นที่สาธารณะ ควรมีการเคร่งครัดในเรื่องของการอยู่ห่างกันระยะ 1-2 เมตร พร้อมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อทั้งหน้ากากอนามัยและถุงมือ มีการพกพาเจลแอลกฮอล์เพื่อล้างมือเสมอ จะช่วยทำให้ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มากที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

IG : carecleans

FB : Care Cleans

LINE: @carecleans

Website: http://carecleans.com

Share This:

Latest Post

โทร. 02 007 4525