การฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสำนักงาน ควรทำบ่อยแค่ไหน?

การฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสำนักงาน ควรทำบ่อยแค่ไหน? การฉีดพ่นฆ่าเชื้อต่าง ๆ ภายในสำนักงาน มีความสำคัญต่อคนในยุคนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ที่ควรมีการพ่นยาโควิดเพื่อลดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ ซึ่งภายในสำนักงานมีผู้เข้าทำงานเป็นจำนวนมาก การฉีดพ่นนั้นจึงควรมีระยะห่างประมาณ 1 สัปดาห์ ต่อการฉีด 1 ครั้ง เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อได้อย่างสูงสุด การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 สามารถอยู่บนวัตถุต่าง ๆ ได้นานตั้งแต่ 1-3 วัน และอาจจะอยู่ได้ยาวนานเกือบสัปดาห์ ดังนั้นกาฉีดพ่นยาโควิดเพื่อการฆ่าเชื้อควรทำซ้ำในระยะเวลา 1 สัปดาห์ แต่ถ้ามีการปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำไว้ เช่น การทำงานที่อยู่ห่างกันในระยะ 1 เมตร, ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มือและฉีดพ่นที่บริเวณตัวของผู้ทำงาน, การหยุดมาทำงาน รวมไปถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา เมื่อการแพร่ระบาดของเชื้อเริ่มเบาบางลง อาจจะลดเหลือเป็น 15 วันต่อ 1 ครั้ง และ 1 เดือนต่อ 1 ครั้ง แต่ทั้งนี้หลังจากการฉีดพ่นยาโควิดแล้ว ควรทิ้งระยะเวลา 1 วันก่อนการเข้าใช้งานพื้นที่ เพื่อจะได้ไม่ต้องเผชิญกับสารเคมีที่ตกค้างอยู่ภายในพื้นที่มากเกินไป และช่วยทำให้น้ำยาสามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การฉีดพ่นยาโควิดจะต้องมีการผสมน้ำยาอย่างถูกต้องและฉีดพ่นไปทั่วบริเวณ พร้อมความเข้าใจต่อผู้ฉีดที่ส่วนของโลหะ, […]