การฉีดพ่น โควิด-19 ในรถยนต์ส่วนตัว ควรทำบ่อยหรือไม่

การ ฉีดพ่น โควิด-19 ในรถยนต์ส่วนตัว ควรทำบ่อยหรือไม่ พื้นที่ภายในรถยนต์เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่สามารถแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 ได้ง่าย ทั้งยังอาจสะสมเชื้อไว้ได้เป็นจำนวนมาก และระยะเวลาของการแพร่ระบาดอาจจะนานขึ้นอีกด้วย เนื่องมาจากละอองของสารคัดหลั่งจะจับอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ทั้งเบาะที่นั่ง, คอนโซล, พวงมาลัย และอีกหลายจุดสำคัญภายในรถ พร้อมการอยู่ได้ยาวนานเป็นสัปดาห์ ดังนั้นจึงควรมีการฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อ Covid ในรถยนต์ส่วนตัวสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเดือนละ 2-3 ครั้ง เพื่อไม่ทำให้เกิดการตกค้างของสารเคมีจากน้ำยาฆ่าเชื้อที่สูงมากเกินไป ส่วนช่วงเวลาของการใช้งานรถ ควรมีการดูแลและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ  ด้วยวิธีดังนี้ มีการดูดฝุ่นและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเช็ดบริเวณที่เป็นวัสดุผ้าและพื้นผิวคอนโซลทุกวัน บริเวณที่เป็นจุดใช้งานบ่อย จะต้องมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอวันละ 1-2 ครั้ง หรือมีการทำความสะอาดทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้งานลงไปแล้ว เช่น รถสาธารณะและรถแท็กซี่ เป็นต้น เลือกใช้บริการฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อจากผู้ให้บริการ ที่มีความรู้ด้านการใช้น้ำยาสำหรับการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง เพื่อทำให้ฆ่าเชื้อไวรัสได้จริงและป้องกันความเสียหายของวัสดุกับอุปกรณ์ภายในรถ ผู้ขับรถและผู้โดยสาร ควรมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยและมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือพ่นแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% ทั่วทั้งบริเวณก่อนขึ้นรถ เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยและลดการแพร่เชื้อได้มากขึ้น เปิดระบายอากาศภายในรถทุกวัน โดยเปิดในบริเวณพื้นที่โล่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อให้ลมพัดพาอากาศภายในรถถ่ายเทออกไปให้ได้มากที่สุด สำหรับการฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อภายในรถยนต์ที่ถูกทำมาเฉพาะ สามารถฉีดได้ตามปกติ เพื่อทำให้เกิดความสบายใจต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่อยู่บนรถร่วมกัน […]

ราคาฉีดพ่นโควิด ราคาเท่าไหร่? สามารถทำได้ในสถานที่ใดบ้าง?

ราคาฉีดพ่นโควิด ราคาเท่าไหร่? สามารถทำได้ในสถานที่ใดบ้าง บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อได้รับความนิยมสูงมากในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในกลุ่มของอาคารสถานที่ สำนักงาน และบริษัทหรือห้างร้าน จำเป็นต้องใช้บริการฉีดพ่นเพื่อการฆ่าเชื้อ ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดการกระจายของเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจึงสามารถทำได้กับทุกสถานที่ แม้แต่ภายในบ้านเรือนหรือที่พักอาศัยก็สามารถทำได้เช่นกัน บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ มีความสำคัญต่ออาคารและสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยทั้งฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19  และเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ ด้วยการใช้วิธีพ่นละอองฝอยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ สามารถกำจัดเชื้อไข้หวัดนก, เชื้อซาร์ส, เชื้อไวรัสเมอร์ส และเชื้อไวรัสโคโรนาได้อย่างดีเยี่ยม สามารถที่จะกำจัดได้ภายในอาคาร, สำนักงาน, บริษัท, ห้างร้าน หรือที่พักอาศัยในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน พร้อมการมีเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการฉีดพ่นที่มีประสิทธิภาพสูง ให้การพ่นยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย, สัตว์เลี้ยง, เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของต่าง ๆ แต่สามารถกำจัดเชื้อได้ทุกส่วนอย่างมั่นใจ สำหรับราคาการฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อ จะต่างกันออกไปตามสถานที่ แต่ราคาเริ่มต้นจะอยู่ประมาณ 2,500 บาทขึ้นไป พร้อมให้บริการฉีดพ่นจากผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำความสะอาดครบวงจร  ทีมงานจะถูกอบรมและให้ความรู้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐาน มีส่วนในการเข้าตรวจสอบคุณภาพกับมาตรฐานงานบริการอยู่เสมอ ทั้งยังมีการประเมินเรื่องราคาก่อนการปฏิบัติงานจริงและเมื่อจบงานแล้วจะเป็นราคาเดิม ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม พร้อมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการทำความสะอาดพื้นที่อยู่เสมอ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะบ่งบอกได้ว่าบริษัทรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อนั้น ๆ […]

บริการฉีดพ่น สามารถทำการฉีดพ่นในรถได้หรือไม่?

บริการฉีดพ่น สามารถทำการฉีดพ่นในรถได้หรือไม่? สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid 19 ถือว่ามีความรุนแรงและก่อให้เกิดการติดเชื้อที่ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ปิดและพื้นที่มีคนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคืออากาศภายในรถยนต์ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ปิดด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะรถสาธารณะที่จะต้องมีผู้คนหมุนเวียนกันขึ้นรถเป็นจำนวนมาก ยิ่งทำให้เป็นการแพร่กระจายเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น บริการฉีดพ่น จึงสามารถใช้ภายในรถยนต์ได้และจะต้องมีการผสมน้ำยากับวิธีการฉีดพ่นที่คล้ายคลึงกับการฉีดภายในสถานที่ปิดทั่วไป บริการฉีดพ่นภายในรถยนต์ส่วนบุคคล กำลังได้รับความนิยมจากผู้ใช้รถกันเป็นจำนวนมาก แม้จะเป็นรถส่วนบุคคลที่ไม่ได้มีการรับผู้โดยสารอื่น นอกจากผู้ขับรถและคนในครอบครัว แต่ก็ถือว่ามีสิทธิ์เสี่ยงสูงได้เช่นกัน ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้น้ำยาที่สามารถฆ่าเชื้อได้สูงสุดถึง 99.99 เปอร์เซ็นต์ เพื่อการกำจัดเชื้ออย่างได้ผลดีและไม่ทำลายวัสดุกับอุปกรณ์ภายในรถยนต์ ที่ไม่ว่าจะเป็นโลหะ, พลาสติก, เส้นใย หรือยาง พร้อมการผ่านรับรองมาตรฐานในระดับยุโรปมาแล้ว จะต้องเป็นเกรดในการใช้กับรถยนต์เท่านั้น เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อส่วนต่าง ๆ ของรถ และไม่ทำให้ผู้ขับหรือผู้โดยสารรู้สึกอึดอัดหรือมีอันตรายใด ๆ ต่อตัวน้ำยาอีกด้วย การพ่นน้ำยาภายในพื้นที่ใช้งานของรถยนต์ จะฉีดพ่นแบบละอองฝอยขนาดเล็กไปทุกส่วนและทุกมุมของรถ โดยเฉพาะในจุดที่มีการใช้งานบ่อยครั้ง แม้แต่การฉีดพ่นเข้าไปสู่ช่องปรับอากาศ นอกจากนี้ในช่วงที่มีบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เจ้าของรถจะต้องทำการสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้และเปิดระบบหมุนเวียนอากาศที่อยู่ภายใน ให้ใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดการฆ่าเชื้อแล้ว น้ำยาจะต้องอยู่ต่อได้อีก 1 เดือนขึ้นไป แต่ทั้งนี้การฉีดพ่นอาจทิ้งสารตกค้างไว้ด้วย ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้รถและเปิดระบายอากาศในพื้นที่โล่งบ่อยครั้ง ช่องทางการติดต่อของเรา IG : carecleans FB : Care Cleans […]